O webu

Provozovatel

Provozovatelem této internetové prezentace je Petra Vavřičková

Realizace internetové prezentace

Internetovou prezentaci vyrobila reklamní agentura STUDIO ERIGO, s.r.o., která poskytuje komplexní­ služby v oblasti firemní­ho designu a internetových řešení­. 

Prohlášení o přístupnosti

Tento web se snaží­ o maximální­ pří­stupnost svého obsahu podle Pravidel tvorby přístupného webu (Ministerstvo Informatiky ČR) a podle metodiky WCAG 1.0. Při vytváření­ těchto stránek bylo také přihlí­ženo k zásadám metodiky "Dive into accessibility". 

Technické zpracování

Obsah internetové prezentace je strukturován pomocí­ XHTML, vizuální­ stránka je vytvořena pomocí­ CSS. Celkově je prezentace provozována na redakční­m systému TYPO3 CMS. 

Ochranné známky

Ochranné známky uvedené nebo zobrazené na tomto webu jsou registrovanými i neregistrovanými ochrannými známkami jejich právoplatných vlastní­ků.